x

Perfomance+

Bij de performance basis test worden de atletische eigenschappen en de verbanden tussen de verbindingen in kaart gebracht.

Voorafgaand aan het performance upgrade traject worden de eigenschappen van de speler in kaart gebracht. In totaal heeft Voetballab meer dan 30 testen om dit te doen. Dit doet Voetballab door middel van het maken van een profiel van de speler.

Uiteraard is het aan de speler zelf hoe uitgebreid het profiel gemaakt wordt. Om een globaal beeld te schetsen worden in ieder geval de volgende onderdelen getest:

  • (Start-)snelheid
  • Explosiviteit
  • Wendbaarheid
  • Uithoudingsvermogen
  • Alertheid
  • Decision-making

Na het analyseren van de resultaten komt de expert van Voetballab met een advies voor het vervolgtraject. Dit kan het volgende zijn:

  1. Uitvoeren specifieke vervolgtesten voor verdere analyse
  2. Starten performance upgrade traject

Naast het performance upgrade traject is het verstandig om regelmatig de voortgang te testen en te monitoren.

Tarieven

Klik hier voor de tarieven.

Stappenplan

Intake

Analyse

Advies

Behandeling

Performance

Fitness

Neem contact op of maak een afspraak