x

Regels

Wij verzoeken u de volgende regels aandachtig door te nemen;

Algemeen

 • Binnen SINA Voetballab dient iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • SINA Voetballab is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 • Het is verboden te roken.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie(s) op te volgen (politie, brandweer, ambulance).

Behandeling

 • In 2019 heeft SINA Voetballab contracten met alle zorgverzekeraars.
 • Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw afgesloten zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 • Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. SINA Voetballab is genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen.
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak.
 • U dient bij de 1ste afspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Gebruik van mobiele telefoons tijdens een behandeling is ongewenst i.v.m. storing van de werkzaamheden.
 • Bij iedere behandeling dient u een eigen handdoek en uw afspraakkaartje mee te nemen.

Zaal (beneden + boven)

 • De zaal mag alleen worden betreden op schone schoenen, bij voorkeur zaalsportschoenen met witte zolen.
 • Er wordt geacht dat na een training het trainingsmateriaal opgeruimd wordt en dat er geen persoonlijke spullen achtergelaten worden.
 • Let op: Laat geen persoonlijke spullen achter! SINA Voetballab is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.
 • Alleen de fysiotherapeut en de patiënt/speler mogen de zaal betreden. In uitzonderlijke situaties kan het betreden van de zaal met de desbetreffende therapeut besproken worden.
 • Tijdens de test is het niet toegestaan dat ouders/begeleiders meelopen met de test. Wij verzoeken de ouders/begeleiders plaats te nemen in de wachtruimte.
 • Het gebruik van apparatuur zonder toezicht/instructies van een teamlid van SINA Voetballab is op eigen risico.

Wet van Privacy

 • SINA Voetballab houdt zich aan de privacy regeling zoals vastgelegd in de model regeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumenten federatie en het KNGF.
 • Gemaakt beeldmateriaal op de testdag kunt u terug vinden op onze website of op onze social media kanalen.
 • De opgevraagde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld ter verwerking van informatie en zullen conform de privacy regels, zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt worden.
 • SINA Voetballab hanteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klacht

 • SINA Voetballab neemt deel aan de KNGF-klachtenregeling. Klik hier indien je een klacht hebt over fysiotherapie.